Bez kategorii

Z komórek pęcherzykowych tarczycy mogą rozwijać się różne typy raka. W 90% są to zazwyczja  wysokozróżnicowane nowotwory, o dobrym rokowaniu odległym. W grupie tej wyróżnia się dwie postaci raka – najczęstszą jest rak brodawkowaty, rzadszą rak pęcherzykowy. Mają one podobny przebieg kliniczny oraz spsób leczenie. Rak brodawkowaty szerzy się...